Migreren naar Denemarken
Denemarken y-as

Migreren naar Denemarken

Meld u aan voor een gratis deskundig adviesgesprek

Pijl-omlaag

Ik accepteer de Algemene voorwaarden

Team Y-as
Weet je niet wat je moet doen?

Ontvang gratis advies

Migreren naar Denemarken

Er zijn veel redenen om Denemarken te kiezen voor migratie. Volgens het Global Peace Index-onderzoek is Denemarken het op één na meest vreedzame land ter wereld, na Nieuw-Zeeland werd Denemarken ook gerangschikt als het minst corrupte land ter wereld.

Kopenhagen werd door het tijdschrift Monocle gerangschikt als de meest leefbare stad ter wereld; ongeveer 9% van de bevolking heeft het buitenlandse staatsburgerschap. Een groot deel van de buitenlandse burgers is van Scandinavische afkomst, terwijl de rest van verschillende nationaliteiten is.

Het Deense bevolkingsaantal bedraagt ​​ca. 5.5 miljoen. Deens is de officiële taal en wordt door het hele land gesproken. Engels en Duits zijn de meest gesproken vreemde talen.

Denemarken heeft een inkomen per hoofd van de bevolking dat hoger is dan dat van de meeste Europese landen en 15-20% hoger dan dat van de Verenigde Staten.

De andere redenen om naar Denemarken te migreren zijn onder meer:
  • Een goed uitgebalanceerd gezins- en werkleven
  • Uitstekend vestigingsklimaat en
  • Een efficiënte verzorgingsstaat

immigratie uit Denemarken

Het is mogelijk om een ​​verblijfsvergunning te krijgen met als doel werk te zoeken en te werken in Denemarken.

Om een ​​werkvergunning te verkrijgen, moet u eerdere ervaring hebben in een beroep dat in Denemarken met een tekort aan vaardigheden kampt, of een baan aangeboden krijgen met een redelijk hoog salaris.

U kunt het Pay Limit-systeem gebruiken als u een functie krijgt die meer dan DKK 436,000 ($69,000) per jaar betaalt. Anders zou de functie zich in een zeer gewilde sector bevinden, zoals de gezondheidszorg, de wetenschap of bepaalde beroepen.

Niet-Europese burgers kunnen Denemarken ook binnenkomen via voltijds hoger onderwijs, stages, religieuze werkvergunningen, au pair-vergunningen en het asielprogramma voor degenen die bescherming zoeken.

Een andere optie om naar Denemarken te migreren is om gebruik te maken van de Startup Denmark-regeling, waarbij drie buitenlandse ondernemers een Deense verblijfsvergunning krijgen en de kans krijgen om een ​​bedrijf te starten, op voorwaarde dat ze een innovatief bedrijfsidee hebben. Een panel van deskundigen beoordeelt het businessplan voordat de verblijfsvergunning wordt afgegeven.

Aanvraag verblijfsvergunning

U kunt de verblijfsvergunning aanvragen door een aanvraag in te dienen bij de Deense immigratiedienst voordat u in Denemarken landt. De aanvrager moet zijn biometrie opgeven voordat hij een aanvraag indient bij de Deense ambassade.

Om de verblijfsvergunning aan te vragen, moet de aanvrager de vereiste biometrische informatie verstrekken aan de Deense ambassade of het consulaat in zijn thuisland.

Met een verblijfsvergunning die afhankelijk is van werk of onderzoek in Denemarken, kunt u uw gezin meenemen naar Denemarken.

Als aan de voorwaarden voor het verlenen van een verblijfsvergunning wordt voldaan, kan een vergunning worden afgegeven aan uw echtgeno(o)t(e) of partner en inwonende kinderen jonger dan 18 jaar.

Permanente verblijfsvergunning

Nadat u acht jaar een tijdelijke verblijfsvergunning in Denemarken heeft gehad, kunt u een permanente verblijfsvergunning aanvragen. In sommige gevallen bedraagt ​​de vereiste vier jaar.

U kunt op elk moment een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen. U hoeft niet te wachten tot uw verblijfsvergunning bijna verloopt voordat u een aanvraag indient. Het is echter van belang dat u uw aanvraag indient voordat uw huidige verblijfsvergunning afloopt.

U kunt een verlenging van uw huidige verblijfsvergunning aanvragen als u niet aan alle criteria voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd voldoet. Drie maanden vóór het verstrijken van uw verblijfsvergunning kunt u een verlenging aanvragen.

Zoeken naar inspiratie

Ontdek wat wereldburgers te zeggen hebben over de Y-as bij het vormgeven van hun toekomst

Veelgestelde Vragen / FAQ

Kan ik Denemarken binnenkomen voordat ik een verblijfsvergunning ontvang?
pijl-rechts-vullen