federaal programma voor geschoolde werknemers

Pijl-omlaag
Pijl-omlaag
Pijl-omlaag

Ik accepteer de Algemene voorwaarden

Team Y-as
Weet je niet wat je moet doen?

Ontvang gratis advies

Details van het Canada Federal Skilled Worker Program

Het Federal Skilled Worker (FSW)-programma is een van de drie programma's binnen het Express Entry System waarmee een aspirant-immigrant een permanent verblijf in Canada kan aanvragen.

Kandidaten die onder de FSWP een aanvraag willen indienen voor immigratie naar Canada moeten eerst een Expression of Interest (EOI) indienen door hun online Express Entry-profiel aan te maken.

De selectiefactoren voor de FSWP zijn vergelijkbaar met die voor Express Entry en omvatten de volgende criteria:

 • Leeftijd
 • Onderwijs
 • Werkervaring
 • Taalvaardigheid – dit omvat Engelse en/of Franse taalvaardigheid
 • Aanpassingsvermogen
 • Een geldige baanaanbieding hebben
Geschiktheidsfactoren

Om in aanmerking te komen voor de FSWP moeten kandidaten minimaal 67 punten scoren op alle bovenstaande criteria.

Daarnaast moeten kandidaten aan de volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de FSWP:

 • Minimaal één jaar ononderbroken voltijdse of gelijkwaardige betaalde werkervaring hebben in de afgelopen 10 jaar in een geschoold beroep
 • Kom in aanmerking voor gearrangeerd werk met een arbeidsmarkteffectbeoordeling en een fulltime, permanente baanaanbieding van een Canadese werkgever
 • Een doctoraat hebben behaald in Canada, of twee jaar studie in Canada hebben afgerond voor een doctoraat in een erkende instelling
 • Een buitenlands onderwijsdiploma en een Educational Credential Assessment (ECA) door een door de CIC goedgekeurde instantie om aan te tonen dat het gelijk is aan een voltooid Canadees secundair of postsecundair onderwijsdiploma.
 • Voldoe aan de minimale taalvaardigheidsvereiste voor een van de twee officiële talen van Canada (Engels/Frans)

Daarnaast moeten alle aanvragers voldoen aan de gezondheids- en veiligheidseisen zoals aangegeven door het IRCC.

Als een Canadese immigratiekandidaat aan de geschiktheidscriteria voldoet en de vereiste 67 punten behaalt, wordt hij opgenomen in de Express Entry-pool.

Vereisten voor het Canada Federal Skilled Worker Program

 • Voltooid formulier
 • Geldig paspoort
 • Ontvangstbewijs om de betaling van verwerkingskosten te bewijzen
 • Bewijs van identiteit en burgerlijke staat
 • Bewijs van onderwijs- en beroepskwalificaties
 • Bewijs van werkervaring
 • Certificaat waaruit de taalvaardigheid blijkt
 • Canadese ECA
 • Bewijs van goed gedrag
 • Bewijs dat u over de benodigde middelen beschikt om zichzelf en uw gezinsleden te onderhouden nadat u naar Canada bent gekomen
Verwerkingstijd en kosten

Express Entry kent standaard een verwerkingstijd van binnen zes maanden.

In de onderstaande tabel worden de verwerkingskosten voor het Federal Skilled Worker-programma weergegeven:

Aanvraag

CADXPERT / LANDXPERT

Kosten voor hoofdaanvrager ($550 administratiekosten + $490 recht op permanent verblijf)

$1,040

Vergoedingen voor echtgeno(o)t(e) of partner ($550 administratiekosten + $490 recht op permanent verblijf)

$1,040

Een kind ten laste van de hoofdaanvrager dat jonger is dan 22 jaar

$ 150 per kind

Naast de verwerkingskosten moet de aanvrager mogelijk extra kosten betalen voor:
 • Medisch onderzoek.
 • Een politiemachtigingscertificaat, als dit vereist is als onderdeel van de misdaad- en veiligheidscontrole en.
 • Taaltesten, indien nodig

Meld u aan voor een gratis deskundig adviesgesprek

Pijl-omlaag
Pijl-omlaag
Pijl-omlaag

Ik accepteer de Algemene voorwaarden

Team Y-as
Weet je niet wat je moet doen?

Ontvang gratis advies

Zoeken naar inspiratie

Ontdek wat wereldburgers te zeggen hebben over de Y-as bij het vormgeven van hun toekomst

Veelgestelde Vragen / FAQ

Hoe vraag ik FSTP aan?
pijl-rechts-vullen
Zijn er opleidingsvereisten voor FSTP?
pijl-rechts-vullen
Moet ik een bewijs van financiering voor FSTP tonen?
pijl-rechts-vullen
Welk vaardigheidsniveau is nodig voor FSTP?
pijl-rechts-vullen
Moet ik in een specifiek deel van Canada verblijven?
pijl-rechts-vullen