Canada PR-visum

Pijl-omlaag
Pijl-omlaag
Pijl-omlaag

Ik accepteer de Algemene voorwaarden

Weet niet wat te doen
Weet je niet wat je moet doen?

Ontvang gratis advies

Waarom Canada PR aanvragen?

 • 1.5 miljoen PR's tegen 2026
 • Nodigt 4.85 Lakh Canada PR's uit in 2024
 • Verdien 5x maal uw huidige salaris
 • Gratis onderwijs voor uw kinderen
 • Krijg toegang tot het Universal Healthcare-systeem

 

Permanent verblijf in Canada (PR)

Een Canada PR-visum is een directe weg naar een permanente Canadese verblijfsstatus. Een Canada PR-visum heeft een geldigheidsduur van vijf jaar, gedurende welke de visumhouder in het land kan verblijven, leren en werken. Individuen die minimaal 4 jaar in Canada hebben gewoond met een PR-visum, komen in aanmerking voor het aanvragen van het Canadese staatsburgerschap zodra zij aan de vereisten voldoen.

Als u een internationale student of buitenlandse werknemer bent, moet u specifiek een Canada PR-visum aanvragen. Als u een vluchteling bent uit een ander land, moet u goedkeuring vragen aan het IRCC en vervolgens de PR aanvragen.

 

*Controleer of u in aanmerking komt voor immigratie naar Canada met de Y-as Canada Immigratiepuntencalculator

 

Canada PR-proces

Kandidaten die aan de geschiktheidscriteria en de vereisten voldoen, kunnen binnen zeven eenvoudige stappen de Canada PR aanvragen.

Canada biedt vijf verschillende trajecten die kunnen worden gekozen via Canada PR.

 

Schnelle Fakten: Canada handhaafde een maandelijks gemiddelde van 23,000 nieuwe PR-landingen per jaar.

 

Voordelen van Canada PR

U kunt profiteren van meerdere voordelen met een Canada PR-visum.

Enkele van de voordelen vindt u hieronder:

 • Kom in aanmerking om het staatsburgerschap van Canada aan te vragen zodra u aan de vereisten voldoet.
 • U kunt in elk deel van Canada wonen, werk zoeken of uw studie voortzetten.
 • Toegang tot gezondheidszorg en sociale concessies die Canadese autochtonen uitoefenen.
 • Zoek bescherming volgens de Canadese wet.
 • Kan vrij reizen van en naar Canada.
 • Kan een zaken in Canada bij geschiktheid.

 

Geschikt voor PR in Canada

De basiskwalificatie voor Canada PR is om minimaal 67 punten te scoren voor een Canada PR-visum.

Hieronder vindt u de lijst met scorefactoren om aan de deelnamevereisten te voldoen.

 • Werkervaring
 • Leeftijd
 • Onderwijs
 • Taalvaardigheid
 • Aanpassingsvermogen
 • Werkgelegenheid


Kandidaten moeten verbonden zijn aan de Canadese provincie om een ​​PR-visum aan te vragen via het PNP-programma. Je kunt in die specifieke provincie studeren of daar zelfs werk zoeken. Kandidaten met een dienstverband bij een provinciewerkgever kunnen solliciteren via het PNP-programma.  

Er zijn verplichte 67 van de 100 punten vereist om in aanmerking te komen voor het programma:

 • Leeftijd: Kandidaten tussen de 18 en 35 jaar krijgen een maximale score, terwijl kandidaten onder de 35 jaar een lagere score krijgen.
 • Onderwijs: De kandidaat moet een onderwijskwalificatie hebben die hoger is dan de Canadese normen voor secundair onderwijs.  
 • Werkervaring: Er is minimaal 1 jaar werkervaring vereist en ervaren kandidaten krijgen meer punten. Uw beroep moet worden opgenomen in vaardigheidstype 0, A of B van NOC (nationale beroepsclassificatie). Taalvaardigheid: je moet een bandscore van 6 hebben in IELTS.
 • Tewerkstellingsstatus: Kandidaten krijgen 10 punten als ze een geldige baanaanbieding hebben van een werkgever. 
 • Aanpassingsvermogen: Kandidaten die willen dat hun partner samen met hen naar Canada migreert, krijgen 10 extra punten.

 

PR-vereisten voor Canada

Hieronder vindt u de checklist voor de PR-vereisten voor Canada. U kunt de regelingen regelen voordat u Canada PR aanvraagt ​​-

 • 67 punten in het puntenraster
 • Moet jonger zijn dan 40 jaar
 • ACE 
 • IELTS-score / PTE-score
 • Canada's bewijs van fondsen
 • Een geldige baanaanbieding (niet verplicht)

 

Hoe een PR voor Canada aanvragen?

Expats uit de VAE die geïnteresseerd zijn in een Canada PR-visum moeten voldoen aan de geschiktheidscriteria en de vereisten. 

U kunt de onderstaande eenvoudige stappen volgen om uw Canadese PR vanuit Dubai in te dienen:

Stap 1: Ontvang de resultaten van uw taalvaardigheidstoets via IELTS en behaal de benodigde geschiktheidsscore voordat u het Canadese PR-aanvraagproces start. 

Stap 2: Meld u aan volgens de vereisten van het door u gekozen immigratieprogramma. 

Stap 3: Presenteer de originele exemplaren van de vereisten. 

(Opmerking: werkervaring en opleidingsgerelateerde vereisten vereisen voorafgaande verificatie)  

Stap 4: Zoek de vereisten en het Canadese financieringsbewijs op. Regel de certificering van de politie en de medische verklaring.

Stap 5:  Zoek uit welke aanvullende eisen er gesteld kunnen worden tijdens het onderzoek door de immigratieambtenaar. 

Stap 6: U ontvangt een bevestiging met betrekking tot uw Canada PR-status en u ontvangt een bevestiging van permanente verblijfsvergunning (COPR).

Stap 7: Registreer u voor de PR-kaart en migreer naar het Canadese land. 

 

Canada ECA – Beoordeling van onderwijskwalificaties

 • De eerste stap bij het aanvragen van Canada PR is het gebruik van de ECA (onderwijsdiplomabeoordeling) als u uw opleiding buiten Canada hebt gevolgd.
 • Een ECA bewijst dat uw onderwijsexpertise gelijk is aan een Canadees academisch diploma (secundair en postsecundair onderwijs).
 • ECA is verplicht om de Canada PR aan te vragen via het express entry-programma. De ECA getuigt dat uw internationale onderwijskwalificaties gelijk zijn aan Canadese academische referenties.
 • De classificaties van PR-aanvragers waarvoor een ECA nodig is, worden hieronder weergegeven:
 • Kandidaten die hun opleiding buiten Canada hebben afgerond, zijn van plan een Canada PR aan te vragen via de FSWP.
 • Kandidaten die scorepunten nodig hebben voor het onderwijs dat hun opleiding buiten Canada volgt.
 • Kandidaten die hun partner/echtgenoot naar Canada vergezellen, hebben ook een ECA nodig om onderwijsscores te krijgen die kunnen bijdragen aan de Canada pr.
 • Een ECA is vooral vereist voor certificaten uit het hoger onderwijs, zoals een masterdiploma. Kandidaten met meer dan twee certificaten hebben voor beide een ECA-certificaat nodig, op voorwaarde dat ze inloggegevens voor de certificaten nodig hebben.  

 

Er zijn enkele aangewezen organisaties die de uitgifte van ECA-certificaten beheren en controleren.

 

De lijst met instellingen die u de ECA kunnen verstrekken, vindt u hieronder:

 • Wereldonderwijsdiensten (aangewezen datum: 17 april 2013)
 • Vergelijkende onderwijsdienst – de University of Toronto School of Continuing Studies (oprichtingsdatum: 17 april 2013)
 • International Credential Assessment Service of Canada (oprichtingsdatum: 17 april 2013)
 • Internationale kwalificatiebeoordelingsdienst (gespecificeerde datum: 6 augustus 2015)
 • Internationale dienst voor diplomawaardering (gespecificeerde datum: 6 augustus 2015)
 • Medical Council of Canada (de beroepsorganisatie voor artsen) (oprichtingsdatum: 17 april 2013)
 • Pharmacy Examining Board of Canada (de beroepsorganisatie voor apothekers) (vaststellingsdatum: 6 januari 2014).

 

(Opmerking: IRCC accepteert alleen ECA's die zijn uitgegeven op of na de datum van autorisatie van de aangewezen organisaties.)

 

ECA-kosten

MCC – Medische Raad van Canada

2023

Toepasbaar op

Accountregistratie

310

Alle kandidaten moeten een eenmalige, niet-restitueerbare accountkosten betalen

Documentkosten (SVR)

190

Er worden documentkosten in rekening gebracht per medisch legitimatiedocument dat wordt ingediend voor (SVR) bronverificatieverzoek

Vertaalkosten

140

Per te vertalen pagina worden vertaalkosten in rekening gebracht (niet-restitueerbaar)

ECA-rapportkosten

120

Kosten voor beoordeling van onderwijsreferenties

Annulerings- en terugbetalingskosten op (documentevaluatie)

65

Als het document nog niet door MCC is verwerkt, kan een annulering en terugbetaling worden aangevraagd tegen de documentkosten.

 

*De organisatie die u voor de ECA kiest, moet afhankelijk zijn van uw soort beroep.

 

PR-rechten van Canada

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de do's en don'ts die een Canada PR-visumhouder heeft -

do's

Don'ts

Canadese PR's ontvangen de meeste sociale voordelen waar Canadese burgers recht op hebben. Deze omvatten gezondheidszorgdekking.

Canadese PR's kunnen niet stemmen of zich kandidaat stellen voor een politiek ambt.

Canada PR's kunnen overal in Canada wonen, studeren of werken.

Canadese PR's kunnen bepaalde overheidsbanen niet bekleden waarvoor een veiligheidsmachtiging op hoog niveau vereist is.

Canadese PR's kunnen het Canadese staatsburgerschap aanvragen.

Canadese PR's zullen worden beschermd onder het Canadese Handvest van Rechten en Vrijheden en de Canadese wetgeving.

 

 

Canada PR via Express Entry

Kandidaten die Canada PR aanvragen via het express entry-programma moeten een op punten gebaseerd systeem gebruiken.

De Snelle toegang systeem is verder onderverdeeld in drie hoofdcategorieën:

Overzeese geschoolde werknemers kunnen via het Federal Skilled Workers Program een ​​aanvraag indienen voor een Canada PR. Deze immigratiecategorie werd in 2015 geïntroduceerd om geschoolde werknemers te helpen Canada te bezoeken en zich daar te vestigen.

 

Laatste Canadese trekkingen in 2024

63315 Uitnodigingen uitgegeven vanaf januari 2024 tot heden in het jaar  
Express Entry/provincietrekking Januari Februari  Maart  April  Totaal 
Snelle toegang 3,280 16,110 7305 5,780 32,475
Retourneren 130 157 75 48 410
British Columbia  974 812 634 170 2,590
Manitoba 698 282 104 363 1,447
Ontario 8,122 6,638 11,092   25,852
Prince Edward Island  134 223 83 66 506
Saskatchewan  0 0 35   35
Totaal  13,338 24,222 19,328 6,427 63,315

 

Canada Express-toegangstrekkingen in 2023

Het IRCC hield in totaal 41 Express Entry-trekkingen in 2023 en uitgegeven 110,266 uitnodigingen. 

Teken nr.

Datum

Immigratie programma

Uitnodigingen uitgegeven

CRS-score van de laagst gerangschikte uitgenodigde kandidaat

274

8 december 2023

STEM-beroepen (2023-1)

5,900

481

273

7 december 2023

Franse taalvaardigheid (2023-1)

1000

470

272

6 december 2023

Alle programmatrekking

4,750

561

271

26 oktober 2023

Beroepen in de gezondheidszorg (2023-1)

3,600

431

270

25 oktober 2023

Franse taalvaardigheid (2023-1)

300

486

269

24 oktober 2023

Provincial Nominee-programma

1,548

776

268

10 oktober 2023

Alle programmatrekking

3,725

500

267

28 september 2023

Landbouw- en agrovoedingsberoepen (2023-1)

600

354

266

27 september 2023

Franse taalvaardigheid (2023-1)

500

472

265

26 september 2023

Alle programmatrekking

3,000

504

264

20 september 2023

Transportberoepen (2023-1)

1,000

435

263

19 september 2023

Alle programmatrekking

3,200

531

262

15 Augustus 2023

Alle programmatrekking

4,300

496

261

3 Augustus 2023

Handelsberoepen (2023-1)

1,500

388

260

2 Augustus 2023

Franse taalvaardigheid (2023-1)

800

435

259

01 Augustus 2023

Alle programmatrekking

2000

517

258

12 juli 2023

Franse taalvaardigheid (2023-1)

3800

375

257

11 juli 2023

Alle programmatrekking

800

505

256

7 juli 2023

Franse taalvaardigheid (2023-1)

2300

439

255

6 juli 2023

Beroepen in de gezondheidszorg (2023-1)

1500

463

254

5 juli 2023

STEM-beroepen (2023-1)

500

486

253

4 juli 2023

Alle programmatrekking

700

511

252

28 June 2023

Beroepen in de gezondheidszorg (2023-1)

500

476

251

27 June 2023

Alle programmatrekking

4300

486

250

8 June 2023

Alle programmatrekking

4800

486

249

24 mei 2023

Alle programmatrekking

4800

488

248

10 mei 2023

Provincial Nominee-programma

589

691

247

26 april 2023

Alle programmatrekking

3500

483

246

12 april 2023

Alle programmatrekking

3500

486

245

29 maart 2023

Alle programmatrekking

7000

481

244

23 maart 2023

Alle programmatrekking

7000

484

243

15 maart 2023

Alle programmatrekking

7000

490

242

1 maart 2023

Provincial Nominee-programma

667

748

241

15 februari 2023

Provincial Nominee-programma

699

791

240

2 februari 2023

Federale geschoolde arbeider

3300

489

239

1 februari 2023

Provincial Nominee-programma

893

733

238

18 januari 2023

Alle programmatrekking

5500

490

237

11 januari 2023

Alle programmatrekking

5500

507

 

Canada PR via PNP

Canada biedt 80 PNP-programma's aan, met verschillende sets deelnamecriteria.

De PNP-trekkingen helpen de provincies hun doelstelling van immigratievereisten te bereiken door banen te faciliteren voor geschoolde werknemers die de veelgevraagde beroepen en tekorten aan arbeidskrachten kunnen opvullen.

De gemeenschappelijke factor in de meeste PNP-programma's is dat de kandidaten enige band met de provincie moeten hebben op het gebied van werk of opleiding.

Enkele van de meest opmerkelijke en bekende PNP-programma's voor PR in Canada zijn:

 

Banen in Canada voor expats in de VAE

Volgens de recente StatCan-rapporten zijn er in Canada meer dan 1 miljoen vacatures voor bekwame buitenlandse professionals.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van Canada's meest gevraagde beroepen met gemiddelde salarissen.

Bezetting

Het gemiddelde salaris in CAD

Verkoop vertegenwoordiger

$ 52,000 tot $ 64,000

Accountant

$ 63,000 tot $ 75,000

Engineering projectmanager

$ 74,000 tot $ 92,000

Bedrijfsanalist

$ 73,000 tot $ 87,000

IT-projectmanager

$ 92,000 tot $ 114,000

Account Manager

$ 75,000 tot $ 92,000

Software ontwikkelaar

$ 83,000 tot $ 99,000

Vacatures

$ 59,000 tot $ 71,000

Medewerker van de klantenservice

$ 37,000 tot $ 43,000

Administratief Medewerker

$ 37,000 tot $ 46,000

 

Canada PR-kosten uit de VAE

De onderstaande tabel geeft een volledig overzicht van de PR-kosten in Canada:

Programma

Aanvragers

Huidige tarieven (april 2022 – maart 2024)

Nieuwe vergoedingen

(april 2024-maart 2026)

Recht op permanente verblijfsvergoeding

Hoofdaanvrager en begeleidende echtgeno(o)t(e) of samenlevingspartner

$515

$575

Federale geschoolde arbeiders, provinciaal genomineerd programma, Quebec geschoolde arbeiders, Atlantic Immigration Class en de meeste economische pilots (landelijk, agri-food)

Hoofdaanvrager

$850

$950

Federale geschoolde arbeiders, provinciaal genomineerd programma, Quebec geschoolde arbeiders, Atlantic Immigration Class en de meeste economische pilots (landelijk, agri-food)

Meereizende echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partnerschap

$850

$950

Federale geschoolde arbeiders, provinciaal genomineerd programma, Quebec geschoolde arbeiders, Atlantic Immigration Class en de meeste economische pilots (landelijk, agri-food)

Begeleidend kind ten laste

$230

$260

Inwonend mantelzorgprogramma en pilots voor zorgverleners (pilot voor thuiszorgverleners en pilot voor thuisondersteuners)

Hoofdaanvrager

$570

$635

Inwonend mantelzorgprogramma en pilots voor zorgverleners (pilot voor thuiszorgverleners en pilot voor thuisondersteuners)

Meereizende echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partnerschap

$570

$635

Inwonend mantelzorgprogramma en pilots voor zorgverleners (pilot voor thuiszorgverleners en pilot voor thuisondersteuners)

Begeleidend kind ten laste

$155

$175

Zakelijk (federaal en Quebec)

Hoofdaanvrager

$1,625

$1,810

Zakelijk (federaal en Quebec)

Meereizende echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partnerschap

$850

$950

Zakelijk (federaal en Quebec)

Begeleidend kind ten laste

$230

$260

Gezinshereniging (echtgenoten, partners en kinderen; ouders en grootouders; en andere familieleden)

Sponsorkosten

$75

$85

Gezinshereniging (echtgenoten, partners en kinderen; ouders en grootouders; en andere familieleden)

Gesponsorde hoofdaanvrager

$490

$545

Gezinshereniging (echtgenoten, partners en kinderen; ouders en grootouders; en andere familieleden)

Gesponsord kind (hoofdaanvrager jonger dan 22 jaar en geen echtgeno(o)t(e)/partner)

$75

$85

Gezinshereniging (echtgenoten, partners en kinderen; ouders en grootouders; en andere familieleden)

Meereizende echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partnerschap

$570

$635

Gezinshereniging (echtgenoten, partners en kinderen; ouders en grootouders; en andere familieleden)

Begeleidend kind ten laste

$155

$175

Beschermde personen

Hoofdaanvrager

$570

$635

Beschermde personen

Meereizende echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partnerschap

$570

$635

Beschermde personen

Begeleidend kind ten laste

$155

$175

Humanitaire en medelevende overweging / Openbaar beleid

Hoofdaanvrager

$570

$635

Humanitaire en medelevende overweging / Openbaar beleid

Meereizende echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partnerschap

$570

$635

Humanitaire en medelevende overweging / Openbaar beleid

Begeleidend kind ten laste

$155

$175

Vergunninghouders

Hoofdaanvrager

$335

$375

 

 

Canada PR-verwerkingstijd

De verwerkingstijd voor Canada voor het Canada PR-visum bedraagt ​​6 tot 8 maanden.

De verwerkingstijd van het Canada PR-visum hangt meestal af van het immigratieprogramma dat u kiest.

*Opmerking: Als u zich via het Express Entry-programma heeft aangemeld, moet u zich binnen 90 dagen aanmelden als u een uitnodiging ontvangt om te solliciteren.

 

Y-Axis - Canada Immigratieconsulenten in Dubai

Y-Axis, het toonaangevende overzeese immigratiebedrijf in de VAE, biedt onpartijdige immigratiediensten voor elke klant op basis van hun interesses en vereisten.

Meld u aan bij Y-Axis om gebruik te maken van de onderstaande diensten: 

 

Meld u aan voor een gratis deskundig adviesgesprek

Pijl-omlaag
Pijl-omlaag
Pijl-omlaag

Ik accepteer de Algemene voorwaarden

Weet niet wat te doen
Weet je niet wat je moet doen?

Ontvang gratis advies

Zoeken naar inspiratie

Ontdek wat wereldburgers te zeggen hebben over de Y-as bij het vormgeven van hun toekomst

Veelgestelde Vragen / FAQ

Wat zijn de kosten van Canada PR vanuit de VAE?
pijl-rechts-vullen
Hoe lang is een Canada PR-kaart geldig?
pijl-rechts-vullen
Waar kunt u Canada PR vanuit de VAE aanvragen?
pijl-rechts-vullen
Hoe lang duurt het om een ​​Canadese PR-kaart uit de VAE te krijgen?
pijl-rechts-vullen
Hoe krijg je PR in Canada vanuit de VAE?
pijl-rechts-vullen
Is IELTS vereist voor PR in Canada?
pijl-rechts-vullen