Hoi,

Welkom bij uw gratis en snelle wizard

Controleer of u in aanmerking komt

STAP 2 OF 9

Uw leeftijdsgroep

Klik hier Om meer te weten

Canada

Je wilt jezelf laten beoordelen

Canada

Jouw score

00
Canada

Praat met een expert

Bel+ 971 (0) 42 48 3900

Waarom Y-Axis Canada CRS-calculator?

 • Controleer GRATIS of u in aanmerking komt voor Canada!
 • Gemakkelijke en eenvoudige stappen om te volgen
 • Ontvang bewezen tips om uw score te verbeteren
 • Snelle en effectieve hulp van Y-Axis

 

Canada CRS-scorecalculator

Bereken uw score met behulp van de Canada CRS Tool. Het Express Entry-systeem van Canada vereist dat de kandidaten 67 punten scoren om in aanmerking te komen voor het aanmaken van een Express Entry-profiel bij het IRCC. Het Express Entry-profiel van de kandidaat speelt een cruciale rol bij de migratie naar Canada als permanente inwoner via het Express Entry-systeem.

Er kunnen minimaal 67 punten voor een Canada PR worden gescoord via verschillende geschiktheidsfactoren. De aanvraag wordt beoordeeld met behulp van een op punten gebaseerd systeem dat uit de zes volgende factoren bestaat:

factor 1: Leeftijd

factor 2: Onderwijs

factor 3: Ervaring

factor 4: Taalvaardigheid

factor 5: Gearrangeerd werk in Canada [LMIA goedgekeurd]

factor 6: Aanpassingsvermogen

 

Leeftijd – Maximaal 12 punten

Er worden punten toegekend aan de kandidaten op basis van leeftijd, waarbij er maximaal 12 punten aan de kandidaten kunnen worden toegekend. De scoreberekening op basis van leeftijd gebeurt vanaf de datum van indiening van de aanvraag.

Onderwijs – Maximaal 25 punten

Er worden maximaal 25 immigratiepunten toegekend aan kandidaten op basis van hun onderwijskwalificaties. Voor onderwijs in het buitenland is een ECA-rapport van een geautoriseerde instantie verplicht. Een ECA-rapport (Educational Credential Assessment) geeft aan of uw buitenlandse onderwijsniveau gelijkwaardig is aan de Canadese onderwijsnormen.

Ervaring – Maximaal 15 punten

Het Express Entry-systeem kent ook punten toe op basis van werkervaring. Kandidaten krijgen punten toegekend op basis van de jaren dat zij voltijds hebben gewerkt, met een minimum van 30 uur per week. Elk deeltijdwerk dat gelijkwaardig is aan de bovenstaande lijn komt ook in aanmerking. Deze ervaringsfactor kan je maximaal 15 punten opleveren.

Taalvaardigheid – Maximaal 28 punten

Taalvaardigheden zijn een van de fundamentele factoren om in aanmerking te komen voor Express Entry. Kandidaten met kennis van het Frans of Engels kunnen punten scoren voor PR-kwalificatie. Er worden maximaal 28 punten toegekend aan kandidaten op basis van taalvaardigheden zoals lezen, schrijven, luisteren en spreken.

*Beschikbaar Y-as coachingdiensten om uw scores in IELTS en PTE te verbeteren

Gearrangeerde werkgelegenheid in Canada – Maximaal 10 punten

Kandidaten met een baanaanbieding van minimaal 12 maanden bij een geregistreerde Canadese werkgever kunnen geschiktheidspunten scoren. Het werkaanbod moet worden ontvangen vóór de indiening van de aanvraag als Federaal Geschoolde Arbeider.

Aanpassingsvermogen – Maximaal 10 punten

Punten worden gegeven op basis van eventuele werkgeschiedenis, studie of familieleden in het land. Zelfs de echtgenoot van de hoofdaanvrager die naar Canada emigreert, kan extra punten scoren via de factor Aanpassingsvermogen.

 

 

Hoe de CRS-score verbeteren?

CRS-scores kunnen altijd worden verbeterd, omdat de Snelle toegang Gelijkspel worden regelmatig gehouden. Een hoge CRS-score vergroot uw kansen op het verkrijgen van een ITA (Invitation to Apply) voor de PR.

 

Hier zijn een paar tips die u kunt implementeren om uw CRS-score te verbeteren:

Verhoog uw taalscore: Goed scoren in Engelse taaltoetsen zoals IELTS, ETP, enz., kunnen de CRS-score helpen verhogen. Kandidaten die bijvoorbeeld een CLB van 9 scoren, kunnen maximaal 136 punten krijgen om toe te voegen aan hun CRS-score. Kandidaten die zich aanmelden voor een Franse taaltest kunnen ook maximaal 74 punten scoren.

Provinciaal Genomineerd Programma (PNP): Er worden 600 punten toegevoegd aan de Express Entry-profielen van kandidaten die een ITA (Invitation to Apply) ontvangen.  

Werkaanbieding [LMIA goedgekeurd]: Er worden 200 punten toegekend aan kandidaten die een arbeidsaanbod ontvangen dat LMIA-erkend is en afkomstig is van een geregistreerde Canadese werkgever.

Onderwijs in Canada: Kandidaten die een erkend diploma of diploma in Canada behalen, kunnen maximaal 30 punten ontvangen.   

Afhankelijken in de toepassing: Kandidaten die samen met hun partner het visum aanvragen, kunnen extra punten ontvangen. Er worden 20 punten toegekend voor de factor taalvaardigheid, terwijl werkervaring en opleidingsfactor elk 10 punten kunnen opleveren, in totaal 40 punten.

Werkervaring in Canada: Kandidaten met een voltijdse werkervaring van minder dan drie jaar en die hun dienstverband willen voortzetten, kunnen maximaal 153 CRS-punten behalen.

 

 

CRS-scorecalculator

Er moeten minimaal 67 van de 100 punten worden gescoord om in aanmerking te komen voor een Canada PR. In de onderstaande tabel worden de factoren vermeld op basis waarvan de Canada PR-punten worden geëvalueerd.

Factoren die beïnvloeden

Scoor punten

Leeftijd

Maximaal 12 punten

Onderwijs

Maximaal 25 punten

Taalvaardigheid

Maximaal 28 punten (Engels en/of Frans)

Werkervaring

Maximaal 15 punten

Aanpassingsvermogen

Maximaal 10 punten

Geregelde werkgelegenheid

Extra 10 punten (niet verplicht).

 

 

Express Entry-puntencalculator

Kandidaten die 67 punten scoren, komen in aanmerking voor een PR via de Snelle toegang systeem. Enkele van de beste immigratieprogramma's die Express Entry aanbiedt zijn als volgt:

Aanvragen die worden geaccepteerd in de Express Entry-pool ontvangen een uitnodiging om een ​​aanvraag in te dienen (ITA) voor PR (permanente verblijfplaats). Om een ​​uitnodiging te ontvangen is een hoge CRS-score vereist. 

Kandidaten die hun profiel indienen in de Express Entry-pool krijgen een CRS-score van 1200 punten. Gemiddeld houdt het IRCC maandelijks ongeveer twee trekkingen en geeft het ITA's uit voor PR aan kandidaten met de hoogste ranking.

Punten worden toegekend op basis van de volgende categorieën die hieronder worden vermeld:

 • Leeftijd
 • Opleidingsniveau
 • Officiële taalvaardigheid
 • Tweede officiële taal
 • Canadese werkervaring  

 

U kunt uw CRS-score optellen met behulp van de onderstaande berekeningen:

 • Menselijk kapitaal (of) kernfactor + common law partner (of) echtgenootfactor = 500 punten
 • Kernfactor (of) Menselijk kapitaal + Common law partner (of) echtgenootfactor + Overdraagbaarheidsfactoren = 500 punten
 • Menselijk kapitaal (of) kernfactor + common law partner (of) echtgenootfactor + overdraagbaarheidsfactoren + extra punten = 1200 punten

 

Leeftijd: [Maximumpunten: 100 met echtgenoot, 110 zonder)

Leeftijd (jaren)

CRS-punten zonder echtgeno(o)t(e)/partner

CRS-punten met echtgeno(o)t(e)/partner

17 of jonger

0

0

18

99

90

19

105

95

20 tot 29

110

100

30

105

95

31

99

90

32

94

85

33

88

80

34

83

75

35

77

70

36

72

65

37

66

60

38

61

55

39

55

50

40

50

45

41

39

35

42

28

25

43

17

15

44

6

5

45 of ouder

0

0

 

Onderwijs: [Maximumpunten: 150]

Opleidingsniveau CRS-punten zonder echtgeno(o)t(e)/partner CRS-punten met echtgeno(o)t(e)/partner
    Hoofdaanvrager Echtgenoot/partner
Doctoraal (PhD) diploma 150 140 10
Masterdiploma, OF professionele graad 135 126 10
Twee of meer referenties, waarvan minstens één voor een programma van drie jaar of langer 128 119 9
Postsecundair diploma van drie jaar of langer 120 112 8
Post-secundair diploma van twee jaar 98 91 7
Post-secundair diploma van één jaar 90 84 6
Diploma middelbaar (middelbaar) onderwijs 30 28 2
Minder dan de middelbare school 0 0 0

 

Taalvaardigheid: [Maximumpunten: 170 met echtgenoot en 16 zonder echtgenoot]

Eerste officiële taal CRS-punten zonder echtgeno(o)t(e)/partner CRS-punten met echtgeno(o)t(e)/partner
Canadese taalbenchmark (CLB)   Hoofdaanvrager Echtgenoot/partner
CLB3 of minder 0 0 0
CLB4 6 6 0
CLB5 6 6 1
CLB6 9 8 1
CLB7 17 16 3
CLB8 23 22 3
CLB9 31 29 5
CLB10 of meer 34 32 5

 

Werkervaring in Canada: [Maximumpunten: 80]

Canadese werkervaring CRS-punten zonder echtgeno(o)t(e)/partner CRS-punten met echtgeno(o)t(e)/partner
    Hoofdaanvrager Echtgenoot/partner
Minder dan een jaar 0 0 0
Een jaar 40 35 5
Twee jaar 53 46 7
Drie jaar 64 56 8
Vier jaar 72 63 9
Vijf jaar of langer 80 70 10

 

CRS-score voor het Ontario Immigrant Nominee Program (OINP)

De Ontario Immigrant Nominee-programma (OINP) geeft de provincie toestemming om te zoeken naar geschoolde immigranten met vaardigheden die zijn opgenomen in de Federal Express Pool. OINP is grotendeels gebaseerd op de Human Capital Priorities-stroom. Aanvragers van Express Entry komen ook in aanmerking voor het aanvragen van PNP geregistreerd onder OINP. De OINP vereist een minimumscore van 400 punten, vaardigheden en onderwijskwalificaties om zich in Ontario te vestigen.

Kandidaten kunnen hun score voor de Ontario PNP met behulp van de Ontario PNP-puntencalculator. Een score van 100 wordt gegeven aan kandidaten tussen 20 en 29 jaar die vergezeld worden door een echtgeno(o)t(e) naar het land. Kandidaten binnen dezelfde leeftijdsgroep die geen echtgeno(o)t(e) hebben, kunnen 110 punten ontvangen.

De onderstaande tabel geeft een volledig overzicht van de factoren en de toegekende punten voor elk element.

Factoren

Maximaal aantal punten toegekend

Taalvaardigheid

28

onderwijskwalificaties

25

Werkervaring

15

Leeftijd

12

Geregeld werk

10

Aanpassingsvermogen

10

 

*De maximale score zal verschillen afhankelijk van de andere factoren in de geschiktheidspuntencalculator. 

 

Bereken de CRS-score voor het Manitoba Provincial Nominee Program.

Manitoba is een overzichtelijke Canadese provincie die een hoge levensstandaard biedt en veel carrièremogelijkheden. De Manitoba provinciaal genomineerd programma (MPNP) is een provinciaal immigratieprogramma waarmee geschoolde werknemers kunnen bijdragen aan de groei en ontwikkeling van de provincie.

Kandidaten moeten voldoen aan de toelatingsvoorwaarden om in aanmerking te komen voor de provinciale nominatie.

Factoren

Punten

Taal

20

Bonuspunten – 5 (als u beide officiële talen kent)

Leeftijd

10

Werkervaring

15

Onderwijs

25

Aanpassingsvermogen

20

Totaal

100

 

Belangrijkste punten om op te merken:

 • De minimaal vereiste CRS-score om de PR aan te vragen is 60 punten op 100. De score verschilt op basis van leeftijd, werkervaring en opleiding.
 • Express Entry-profielen op de shortlist ontvangen 600 extra punten.

 

Bereken de CRS-score voor Alberta.

Het hele proces van het ontvangen van een provinciale nominatie uit Alberta is relatief eenvoudig. De AINP (Genomineerd programma voor immigranten in Alberta) Express Entry-stroom coördineert met het Express Entry-programma van de federale overheid.

Kandidaten die graag genomineerd worden, moeten minimaal 67 punten behalen. Kandidaten met een provinciale nominatie ontvangen 600 punten. De extra punten kunnen een Invitation to Apply (ITA) garanderen in de volgende ronde van de Express Entry-trekking.

U kunt een NOI ontvangen als:

 • U hebt een Express Entry-profiel actief in de Express Entry-pool.
 • U heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in een permanente migratie naar Alberta.
 • U kiest een beroep dat aansluit bij de economische ontwikkelings- en diversificatieplannen.
 • U moet minimaal 300 CRS-punten hebben gescoord.

Kandidaten met de onderstaande aanpassingsfactoren hebben een grotere kans om geselecteerd te worden via de AINP. De factoren omvatten –

 • Een geverifieerd werkaanbod of werkervaring in Alberta.
 • Moet afgestudeerd zijn aan een van de postsecundaire onderwijsinstellingen in Alberta met een baanaanbieding.
 • Iedereen met ouders, broers en zussen of kinderen die permanent in Alberta wonen.

 

Selectie factoren

Punten toegewezen

Geregeld werk

10

Aanpassingsvermogen

10

Leeftijd

12

Werkervaring

15

Onderwijs

25

Vermogen om te communiceren in het Engels/Frans

28

Totaal

100

Passing score

67

 

Bereken de CRS-score voor Nova Scotia

Kandidaten die via het PNP-programma naar Canada willen emigreren, moeten 67 punten scoren. De punten worden toegekend op basis van leeftijd, opleiding, aanpassingsvermogen van de werkervaring, geregeld werk, taalvaardigheid, enz.

Onderwijs:

Opleidingsniveau

Punten

Doctoraal niveau

25

Masterniveau/professioneel diploma

23

Minimaal 2 postsecundaire referenties, waarvan er één 3 jaar of langer is

22

Een postsecundair diploma van 3 jaar of langer

21

Een postsecundair diploma van 2 jaar

19

Een postsecundair diploma van 1 jaar

15

Middelbare school

5

 

Taalvaardigheid:

bekwaamheid Niveau Punten
  Officiële taal 1  
Spreken/luisteren/lezen/schrijven Gemiddeld IELTS 6.0/6.0/6.0/6.0 4 / Vermogen
Spreken/luisteren/lezen/schrijven Hoog gemiddeld IELTS 6.5/7.5/6.5/6.5 5 / Vermogen
Spreken/luisteren/lezen/schrijven Geavanceerde IELTS 7.0/8.0/7.0/7.0 6 / Vermogen
Spreken/luisteren/lezen/schrijven Officiële taal van echtgenoot/partner (CLB4) IELTS 4.0/4.5/3.5/4.0 5
  maximaal 24
  Officiële taal 2  
Spreken/luisteren/lezen/schrijven CLB/NCLC 5 in alle capaciteiten IELTS 5.0/5.0/4.0/5.0 4
  maximaal 4

 

Werkervaring:

Werkervaring

Punten

1 jaar (Min. drempel)

9

2-3 jaar

11

4-5 jaar

13

6+

15

 

Leeftijd:

Leeftijd van de aanvrager

Punten

18 - 35

12

36

11

37

10

38

9

39

8

40

7

41

6

42

5

43

4

44

3

45

2

46

1

47+

0

 

Geregelde werkgelegenheid:

De sollicitant En Punten
Werkt momenteel in Canada op basis van een op LMIA gebaseerde werkvergunning, en zijn of haar werk in Canada wordt als “bekwaam” beschouwd (niveau TEER 0, 1 of 2 en 3).  De werkvergunning is geldig wanneer een Canada PR-aanvraag wordt ingediend 10
(En)
De werkgever heeft de sollicitant een vast, voltijds, geschoold werkaanbod aangeboden.
Werkt momenteel in Canada op basis van een LMIA-vrijgestelde werkvergunning of een werkvergunning afgegeven krachtens een provinciale/territoriale overeenkomst De tewerkstellingsvergunning is geldig wanneer een aanvraag voor een definitief verblijf wordt ingediend 10
(En)
De werkgever heeft de sollicitant een vast, voltijds, geschoold werkaanbod aangeboden.
Heeft geen geldige geldigheid werkvergunning of anderszins gemachtigd om in Canada te werken. Een potentiële werkgever heeft de sollicitant een permanente, voltijdse baan aangeboden; 10
(En)
Het aanbod van werk heeft een positieve LMIA gekregen
In het bezit is van een geldige werkvergunning of anderszins bevoegd is om in Canada te werken, maar niet onder een van de bovenstaande scenario's valt. De tewerkstellingsvergunning of machtiging is geldig bij een aanvraag tot verblijf voor onbepaalde tijd; 10
Een potentiële werkgever heeft de sollicitant een permanente, voltijdse baan aangeboden;
(En)
Het aanbod van werk heeft een positieve LMIA gekregen
*Van de aanvrager wordt verwacht dat hij over een geldige werkvergunning beschikt tijdens de afgifte van een Canada PR-visum. 

 

Aanpassingsvermogen:

Aanpassingsvermogen

Punten

Eerder werk in Canada (min. 1 jaar TEER 0, 1, 2 en 3)

10

Eerder onderzoek in Canada

5

Eerdere studie in Canada – begeleidende echtgeno(o)t(e)/partner

5

Eerder werk in Canada – begeleidende echtgeno(o)t(e)/partner

5

Geregeld werk in Canada

5

Familielid in Canada – 18 jaar of ouder

5

Taalvaardigheid CLB 4 of hoger – begeleidende echtgenoot/partner (IELTS 4.0/4.5/3.5/4.0)

5

 

Bereken de CRS-score voor Saskatchewan.

Kandidaten hebben minimaal 60 punten nodig om te kunnen solliciteren Saskatchewan PNP programma en zo kunt u uw geschiktheidsscores berekenen:

Factor I: Succes op de arbeidsmarkt
Onderwijs en Vorming Punten
Master- of doctoraatsdiploma (Canadese gelijkwaardigheid). 23
Bachelordiploma OF minimaal een driejarige opleiding aan een universiteit of hogeschool. 20
Handelscertificering gelijkwaardig aan de status van gezel in Saskatchewan. 20
Canadees gelijkwaardigheidsdiploma waarvoor twee (maar minder dan drie) jaar aan een universiteit, hogeschool, handels- of technische school of een andere postsecundaire instelling vereist is. 15
Canadees gelijkwaardigheidscertificaat of ten minste twee semesters (maar minder dan een programma van twee jaar) aan een universiteit, hogeschool, handels- of technische school of een andere postsecundaire instelling. 12
Bekwame werkervaring
a) Werkervaring in de 5 jaar voorafgaand aan de indieningsdatum van de aanvraag.
5 jaar 10
4 jaar 8
3 jaar 6
2 jaar 4
1 jaar 2
b) In de 6-10 jaar voorafgaand aan de indieningsdatum van de aanvraag.
5 jaar 5
4 jaar 4
3 jaar 3
2 jaar 2
Minder dan 1 jaar 0
Taalvaardigheid
a) Eerste taaltest (Engels of Frans)
CLB 8 of hoger 20
CLB 7 18
CLB 6 16
CLB 5 14
CLB 4 12
Engelse of Franse spreker zonder taaltestresultaten. 0
b) Tweedetaaltest (Engels of Frans)
CLB 8 of hoger 10
CLB 7 8
CLB 6 6
CLB 5 4
CLB 4 2
Niet van toepassing 0
Leeftijd  
Minder dan 18 jaar 0
18 - 21 jaar 8
22 - 34 jaar 12
35 - 45 jaar 10
46 - 50 jaar 8
Meer dan 50 jaar 0
Maximaal aantal punten voor factor I 80
Factor II: Verbinding met de arbeidsmarkt en aanpassingsvermogen van Saskatchewan
Er worden punten gegeven voor het hebben van een aansluiting op de arbeidsmarkt van Saskatchewan. Dit toont aan dat u in staat bent om zich met succes als permanente inwoner in Saskatchewan te vestigen.
De volgende punten gelden uitsluitend voor de subcategorie Arbeidsaanbod:
Hooggekwalificeerde arbeidsaanbiedingen van een werkgever uit Saskatchewan 30
De volgende punten gelden alleen voor de subcategorieën Occupation In-Demand en Saskatchewan Express Entry: 
Naaste familieleden in Saskatchewan 20
Eerdere werkervaring in Saskatchewan 5
Eerdere studentenervaring in Saskatchewan 5
Maximaal aantal punten voor factor II 30
Maximaal aantal punten: I + II = 110

 

 

CRS-score vereist voor Canada PR Visa in 2023

Kandidaten hebben 67 van de 100 punten nodig in het puntenraster van de Federaal programma voor geschoolde werknemers (FSWP) om in aanmerking te komen voor Canada PR-aanvraag in 2023. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de factoren, deelnamecriteria en de punten die voor elk van deze categorieën worden beloond:

Leeftijd

Maximaal 12 punten

Degenen tussen 18 en 35 jaar krijgen het maximale aantal punten. Degenen boven de 35 krijgen minder punten, terwijl de maximale leeftijd om in aanmerking te komen 45 jaar is.

Onderwijs

Maximaal 25 punten

De onderwijskwalificatie van de aanvrager moet gelijk zijn aan hoger secundair onderwijs volgens Canadese normen.

Taalvaardigheid

Max. 28 punten (Engels en/of Frans)

Aanvragers moeten minimaal 6 banden hebben IELTS. Ze krijgen extra punten als ze het Frans beheersen.

Werkervaring

Werkervaring

Maximaal 15 punten

Voor minimale punten moeten aanvragers minimaal één jaar voltijdse werkervaring hebben. Meer jaren werkervaring betekent meer punten.

Aanpassingsvermogen

Max. van 10 punten

Als de echtgenoot of common law-partner van de aanvrager bereid is naar Canada te migreren, heeft hij recht op 10 extra punten voor aanpassingsvermogen.

Geregelde werkgelegenheid

Extra 10 punten (niet verplicht).

Maximaal 10 punten als aanvragers een geldig aanbod hebben van een Canadese werkgever.

 

Bepaal de CRS-score door de CRS-score te evalueren op basis van Human Capital-factoren:

Menselijke kapitaalfactor

Echtgenoot/common law-partner die met u meegaat

Echtgenoot/common law-partner die u niet vergezelt

Leeftijd

100

110

Educatieve Kwalificatie

140

150

Taalvaardigheid

150

160

Canadese werkervaring

70

80

 

Y-Axis: Top immigratieconsulenten voor Canada in Dubai

Y-as is het grootste immigratiebedrijf in de VAE voor immigratie in Canada.

Enkele van de uitstekende immigratiediensten zijn onder meer:

Veelgestelde Vragen / FAQ

Hoe kan ik mijn punten voor Canada PR berekenen?
pijl-rechts-vullen
Hoe worden punten gevalideerd in een Canadese puntencalculator?
pijl-rechts-vullen
Hoeveel punten heb ik nodig om naar Canada te emigreren?
pijl-rechts-vullen
Hoe worden punten berekend in Canada?
pijl-rechts-vullen
Hoe controleer ik mijn 67 punten voor immigratie naar Canada?
pijl-rechts-vullen
Is een Canada PR-visum gemakkelijk te verkrijgen?
pijl-rechts-vullen